top of page

Kalite Politikası

  • TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ana teması; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; insan, altyapı, yazılım, donanım, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, Kalite yönetimi süreç performansını ölçmek ve verimliliğini artırmaktır.    

 

      Bu doğrultuda:

               Kalite Yönetim Sistemi Politikamız

  • “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” alanında daha iyi rekabet edebilmek ve daha kaliteli, verimli ve hatasız hizmet sağlamak, müşteri şartlarını tam ve doğru anlayarak memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak, yasal ve mevzuat şartlarına uymak, daima sorumlu, dürüst, ilkeli, bir anlayışla çağın koşullarına uygun ve teknolojiden yararlanarak kalıcı hizmetler sunarak adı kalite ile özdeşleşen ve sistemini sürekli iyileştiren bir kuruluş olmak şirketimizin temel politikasıdır.

 

                Bilgi Güvenliği Politikamız

  • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak

  • Bilgi varlıkları, değerleri, güvenlik ihtiyaçları, zafiyetleri, varlıklara yönelik tehditlerin, tehditlerin sıklıklarının saptanması için yöntemlerin belirleyeceği çerçeveyi tanımlamak.

  • Tehditlerin varlıklar üzerindeki gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.  

  • Risklerin işlenmesi için çalışma esaslarını ortaya koymak.

  • Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek 

  • Tabi olduğu ulusal veya uluslararası düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik Firmasal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak.

  • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek.

  • Firma itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.

                                                                                                                                        Onaylayan 

                                                                                                                              Hasan Safa ÇAVUŞOĞLU

                                                                                                                                      01.08.2022

bottom of page